د ابوظبي نړیوال کتابونو نندارتون ۲۹م پړاو په هر اړخیزه توګه چمتو دی

د ابوظبي نړیوال کتابونو نندارتون ۲۹م پړاو په هر اړخیزه توګه چمتو دی ترڅو د ۵۰ هېوادونو څخه د ۱۰۰۰ نندارتونونو کتابونه نندارې ته وړاندې کړي. د کتابونو په دغه میله کې هند د ګیسټ آف هونر هېواد په توګه نومول شوی دی. دغه د کتابونو میله به د عربي متحده اماراتو په مرکز کې د روانې میاشتې له ۲۴ مې نیټې څخه تر ۳۰ مې نیټې پورې دوام وکړي، چیرته چې به له پنځه سوه زرو څخه ډیر عناوین نندارې ته وړاندې شي.