په افغانستان کی بارانی توپانونو له کبله لږ ترلږه ۵ کسان مړه شویدی

پرون چارواکو وویل چی په افغانستان کی بارانی توپانونو وچکالۍ ځپلی هیواد کی په لویه کچه سیلابونه رامنځته کړل د کوم له کبله لږ ترلږه ۵ کسان مړه شویدی. د افغانستان د ملی ناورین چاره کونکی اداری ویاند حشمت بهادری وویل چی په تیرو ۲۴ ساعتونو په دوران ۱۶ ایالتونه ځپلی شویدی دکوم له کبله سوونو په شمیر کورونو ته تاوان رسیدلی او ژوندی زیرمی لاهو کړیدی. ویاند وویل چی په کابل کی له مخکی څخه ۱۱۳ کورونه یو څه یا بیخی تباه شویدی. یو محلی چارواک وویل چی ټولونه زیاته ځپلی ایالت د هرات دې چیرته چی لږ ترلږه ۵ کسان مړه شوی کله چی د هغوئي کورونه ونړیدل.