سرویسس په پایلوبه کې پنجاب ته ماته په ورکولو د فوټبال سنتوش ټرافی وګټله

د فوټبال په لوبه کی سرویسس یکشنبې په ورځ لودیانه کې پایلوبې په وخت پنجاب ته په۱-۰ ماته ورکړه او د فوټبال سنتوش ټرافی یی اوچته کړه. په لومړی نیمایی کې هیڅ یوی ډلی ګول ونکړۍ شو. په دوهم نیمایی کې سرویسس یو ګول وکړ او هم پای پوری ددغه یو ګول په واسطه یی بریا ترلاسه کړه.