سعودی عربستان خپل ۳۷ کسان اعدام کړل

د سعودی عرب کورنیو چارو وزارت وویل چی دوی خپل ۳۷ کسان اعدام کړل څوک چی محکمو لخوا ترهګرۍ سره اړوند فعالتونو لپاره محکوم شوی و. د اعدام دا سزاوی په ریاض، مکه معظمی، مدینی، په ختیځی ولایت قاسم او عصیر په سیمو کی ورکړ شویدی. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کی وئیلی شویدی چی هغوئي د ترهګریز او انتها خوښونی مفکوره غوره کولو ورسره ترهګریز څانګو جوړولو او امنیت کمزوری کولو او فرقه ایز نښتی لپاره اعدام کړی شویدی. دا ګناهګار کسان د چاودونکی توکو کارولو سره د امنیت ځواکونو په مرکز تیری کولو او یو شمیر امنیتی کسانو وژلو لپاره هم اعدام کړی شویدی.