د آسیا سوک وهلو په قهرمانی کی د هند ۱۳لوبغاړی نیمی پای لوبی ته رسیدلی

په بنکاک کی د آسیا د سوک وهلوقهرمانی کی د هند ۱۳ لوبغاړی نیمی پای لوبی ته رسیدلی. نیمی پای لوبی به نن ترسره شی. اووه نارینا او شپږ ښځینه سوک وهونکی لوبغاړی د مارکو د نیمی وچی قهرمانی آخیرنی څلور پړاو ته رسیدو وروسته لږ تر لږه د برونزو میډالونه د ترلاسه کولو هیله مند دي.