له پاکستان څخه خوشي شوی هندي کب نیوونکې پرون ویراول ته ورسیدل

په ګجرات کې د ۱۰۰ تنو هندي ماهي نیوونکو دریمه ډله چې له پاکستاني زندانونو څخه خوشې کړی شوي وو پرون ویراول ته راورسیده. دغه ماهي نیوونکي له تیر یونیم کال راپدیخوا په پاکستاني زندانونو کې ساتل شوی وو. د آل انډیا راډیو د خبریال پروینا چې له دغې ډلې څخه ۹۰ تنه ماهي نیوونکي یې د ګجرات اوسیدونکي وو او ۱۰ تنه نور یې بیا د دیو مرکز لاندی سیمې پورې تړاو درلود.