ایټالیا په تیرو لسیزو کې د مافیا ترټولو لویه محکمه ترسره کوی

د ایټالیا ترټولو پیاوړې مافیا ډلې سلګونه تورن غړي د لسیزو په جریان کې د دې هیواد ترټولو لوی تنظیم شوي جرمي محاکمې کې د عدالت سره مخ دي ، کومه چې نن پیل کیږي. ۳۵۵ شکمن مجرمین او فاسد چارواکي د اینډرنګیتا ډلې په اړه د اوږدې پلټنې په تعقیب تورن شوي و

تمه کیږي چې له ۹۰۰ څخه ډیر شاهدان به شواهد وړاندې کړي ، او د دوی په دوسیه کې وژنی ، د مخدره توکو قاچاق ، غلا کول او د پیسو مینځل شامل دي. دا محکمه به د کالابیریا سویلي حوزې کې په یوه ځانګړي شوي ودانۍ کې ترسره شی ، کومه چې د اینډرنګیتا حوزې په زړه کې پرته ده