لومړ ی وزیرنریندرمودی نن په ګرد هیواد کی په نړۍ کی ټولو نه لوئ د کوویډ۱۹ ستن وهلو پروګرام پیل کړو . د پروګرام په پیل کولو لومړی وزیر وویل چی د

هند واکسین په یوداسی ټکنالوژۍ جوړ کړی شویدی کوم چی په هند کی ازمائیل شوی او ازمیښت کړی شویدی . دا واکسینونه د هند اوضاعو په سمون خپلول شویدی . نوموړی وویل چی دا واکسینونه به د کورونا پروړاندی په جنګ کی یو قطعی بریا ورپه برخه کړی . لومړی وزیر وویل چی زمونږ ډاکټرانو، قابلګیو، دارو درملو کامندانو، د ایمبولینس ډریورانو، آشا سازمان کارکونکو، د صفائې کارمندانو ، پولسو او نورو مخ کی سر کارکونکو ملت لپاره خپل ژوند په خطر کی واچولو . نومو ړی وویل چی د مایوسۍ په چاپیریال کی  د بحران  په وخت زمونږ مخ کی سر کارمندانو هیلی خپرولی او زمونږ هیواد د ساتلو لپاره خپل ژوند قربانولو. لومړی وزیروویل کله چی زمونږ سائینس پوهان او ماهرین په هند کی جوړو واکسینونو تحفظ او اغیزمنتوب په حقله قانع شوی و نو یواځی د هغی وروسته هغوئي اضطراری کارونی لپاره اجازه ورکړله . نوموړی وویل چی مونږ په هیواد کی کابو ۲۳۰۰ ازموینی رابراتونه لرو . لومړی وزیر وویل چی اوس مونږ د ماسک یا د مخ پټونی او پی پی اي کیټونه لپاره په ځان اتکا لرو . ښاغلی مودی وویل چی کورونا سره زمونږ جنګ په ځان اعتماد او په ځان بسیا کولو په حقله پاتی شوی . دغه ګران جنګ ګټلو لپاره مونږه خپله عقیده او باورهیڅ کله  د لاسه ورنکړو