د هیواد د کوویډ۱۹م وبا رغیدنی شرح ۹۶٫۵۶سلنۍ ته رسیدلی

د هیواد د کوویډ۱۹م وبا رغیدنی شرح ۹۶٫۵۶سلنۍ ته رسیدلی  تیر ۲۴ ساعتو په دوران ټول ټال ۱۶زره ۹۷۷ کوویډ ناروغان ښه شویدی . ټول ټال رغیدلی کسانو شمیر یو کروړ یو لکو ۷۹زرو او ۷۱۵ ته رسیدلی . د روغتیا وزارت وویل چی دا وختی د حقیقی قضیو پیټی د ټول ټال د مثبت قضیو یواځی ۲ سلنۍ برخه تشکیلوی. وزارت وویل چی اوس مهال د هند د مړینی پیښو شرح ۱٫۴۴سلنۍ ده کوم چی په نړیواله کچه ترټولو په کچو کی یوه ده . د هند د طبی پلټونکی شورا ترمخی تیر۲۴ ساعتو په دوران  له ۸ لکو ۳ زرو څخه زیات ازموینی کړی شویدی . تراوسه د ازمیښت کړی شوی د نمونو شمیر  ۱۸ کروړو او ۵۷لکو ته رسیدلی