متحده عرب امارات نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ لمانځې

متحده عرب امارات نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ لمانځې چې هر کال د مارچ میاشتې په ۲۰مه نیټه پریوزی. په دغه ورځ د متحده عرب اماراتو مرستیال ولسمشر او لومړی وزیر لخوا د خوشحالۍ یوه نړیواله شورا جوړه کړی شوی. د خوشحالۍ د چارو وزیر اوهود الرومې د خوشحالې نړیوالې ورځ په مناسبت وویل چې خوشحالې یو سفر دی نه چې موخه. الرومې څوک چې تیر کال فبرورۍ میاشت کې په دغه منصب ټاکل شوی ؤ په نړیواله کچه د کابینې د سوې لومړۍ مامور دی چې د هیواد د خوشحالې وزارت مشری په غاړه لری