د پښتو ددي ساعت مهم خبرونه – ۲۶ـ۰۳-۲۰۲۰...

ټول کارمندان به د کورونا وايروس بحران پاي ته رسيدو پوري خپل معاشونه ترلاسه کوي . د اپریل تر ۱۴ مي نیټې پورې به بل ايالت ته د داخليدو دولتي ماليه راټوله نکړيشي د جي شلم هيوادونو مشران به د کرونا ناروغ...