جم ماتیس وزیردفاع ایالات متحده گفت که کشورش مایل است عربستان سعودی را بعنوان یک کشور قوی مشاهده کند.

جم ماتیس وزیردفاع ایالات متحده گفت که کشورش مایل است عربستان سعودی را بعنوان یک کشورقوی مشاهده کند. او این مطلب را دوران مذاکراتش با هدف تجدید تحکیم ائتلاف ریاض و واشنگتن بیان نمود. ماتیس حین ملاقات با قدرتمندترین شخصیتها درپایتخت سعودی نیز اشاره نمود که رئیس جمهور دونالد ترامپ شاید از آن سلطنت نشینی که یک متحد دیرینه ایالات متحده است دیدن نماید. اما ماتیس طی سخنرانی خود هیچ اشاره ای بمیان نیاورد که حاکی از آن باشد که آیا انتظامیه رئیس جمهوردونالد ترامپ افزایشی را در حمایت محدود خود از یک ائتلاف رهبری شده سعودی برسرپیکارعلیه یاغیان رهبری شده ایران در یمن را در نظر گرفته باشد. او گفت که گفتگوهایش در ریاض در اصل می تواند راهی را بازگشاید که رئیس جمهورایالات متحده احتمالاً از عربستان سعودی بازدید کند.