درایالات متحده آمریکا رابرت مولن رئیس ایف. بی.آی. سابق بعنوان مشاور خصوصی با اختیارات فراگیربرای نظارت تحقیقاتی پیرامون مذاخله متهمه روسیه درانتخابات وهیچگونه روابط مبارزات انتخاباتی ترامپ منصوب شده است.

درایالات متحده آمریکا رابرت مولن رئیس ایف. بی. آی. سابق بعنوان مشاور خصوصی با اختیارات فراگیربرای نظارت تحقیقاتی پیرامون مذاخله متهمه روسیه درانتخابات و هیچگونه روابط مبارزات انتخاباتی ترامپ منصوب شده است. نائب دادستان گفت که انتصاب یک شخص خارجی بنفع عمومی بوده و این انتصاب مورد تایید سیاستمداران طرفین بود. پریزیدنت دونالد ترامپ در یک توئیت وضعیت را بعنوان تنها بزرگترین شکارساحره یک سیاستمدار در تاریخ آمریکا توصیف نمود.