راجرفیدرر بازیکن تنیس برجسته سویس برنده هشت خطاب بی سابقه ویمبلدون شده و دیروز با پیروزی در مسابقات مستقیم درمقابل مارین چیلیچ قدیمترین قهرمان مسابقه شد .

راجرفیدرر بازیکن تنیس برجسته سویس برنده هشت خطاب بی سابقه ویمبلدون شده و دیروز با پیروزی در مسابقات مستقیم درمقابل مارین چیلیچ قدیمترین قهرمان مسابقه شد . فدرر سی و شش ساله ای نوزدهمین خطاب گراند اسلم را با شکست دادن چیلیج با شش بر شش بر سه ، شش بر یک و شش بر چهار بدست آورد. فیدرر سی و شش ساله ای هیچ مسابقه را از دست نداده. این یازدهمین مسابقه نهایی ویمبلدون فیدرر و بیست و نهمین خطابش بوده.