ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته است که شهروندان آمیریکایی و خارجیان دیگر را که به اتهامات جعلی امنیت ملی باز داشت شده ،بلا فاصله رها نماید.

 

ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته است که شهروندان آمیریکایی و خارجیان دیگر را که به اتهامات جعلی امنیت ملی باز داشت شده ،بلا فاصله رها نمایند.یک مقام وزات امور خارجه آمریکا دیروز گفت که آنها خواستار رهایی فوری همه اتباع آمریکایی شده که بطور غیر عادلانه در ایران بازداشت شده ،تا آنها بتوانند به خانوداه های شان برگردند.این بیانیه پس از آنکه تهران گفت که یک آمریکایی ناشناس محکوم به  حبس ده ساله ای در زندان شده ، آمده است.