آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند گفته است که برعلیه کسانیکه در خشونت بنام تحفظ گاؤ دست اندر کار دارند، باید اقدامات سرسخت بعمل آورده شود.

آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند گفته است که برعلیه کسانیکه در خشونت بنام تحفظ گاؤ دست اندر کار دارند ، باید اقدامات سرسخت بعمل آورده شود. ازآقای اننت کمار وزیر امور پارلمانی هند نقل قول شده که او دیروز در حین گفتگو با خبرنگاران پس از یک اجلاس همۀ احزاب این مطلب را به اطلاع آنها رساند. این اجلاس توسط دولت جلوتر از اجلاس فصل باران پارلمان فراخوانده شده بود. او گفت که نخست وزیر از حکومت های ایالتی خواست که آنها باید اقدام سرسخت را برعلیه اینچنین افراد بعمل آورند. آقای مودی گفت که قوانین برای تحفظ گاؤ وجود دارند اما گرفتن قانون بدست خود قابل قبول نیست. او گفت که کوششی برای دادن یک رنگ سیاسی و فرقه ای به اینچنین موضوعات وجود دارد که بنفع کشور نخواهد بود. آقای اننت کمار گفت که نخست وزیر از احزاب سیاسی برای همکاری شان در حین اجرای مالیات بر کالاها و خدمات در سراسر کشور ، تشکر نمود. آقای مودی  ازاحزاب سیاسی خواستار شد که در تضمین این امر که اجلاس فصل باران پارلمان سودمند باشد ، به دولت کمک بکنند. وزیر امور پارلمانی همچنین گفت  که احزاب سیاسی در این اجلاس برای انجام بدون اشکال اجلاس فصل باران پارلمان اطمینان دادند. رهبران حزب کنگره ، حزب کمیونیست هند ، حزب سماجوادی ، حزب اِن سی پی و احزاب مخالف دیگر در این اجلاس شرکت نمودند. بهرحال حزب کنگره ترینامول این جلسه را تحریم نمود.