اجلاس فصل باران پارلمان هند امروز آغاز می شود و تا تاریخ یازدهم ماه آینده ادامه خواهد داشت.

اجلاس فصل باران پارلمان هند امروز آغاز خواهد شد و تا تاریخ یازدهم ماه آینده ادامه خواهد داشت. خبرنگار ما گذارش می دهد که موضوعات مهم متعدد بشمول حمله تروریستها بر زائرین امرنات و تنش با چین در دوکلام احتمال می رود باعث صحنه های پرشلوغ در هردو مجلس پارلمان هند بشود. در اولین روز اجلاس پارلمان احتمال نمی رود که جریانات مجلس نظر به درگذشت ونود کانا یک عضو کنونی مجلس مردم هند و آقائیون انیل مادو دوِه و پی گو وردن ریدی اعضای مجلس سنای هند ، ادامه داشده باشد. بهرحال همۀ اعضا برای انتخاب نمودن یک رئیس جمهورجدید کشور از حق رای دهی شان استفاده خواهند نمود.