نپال از مناسبات تاریخی خود با هند سود شدیدی  را بدست آورده است و خواهان تحکیم بیشتری روابط دوجانبه ای خود با دهلی نو می باشد.

نپال از مناسبات تاریخی خود با هند سود شدیدی  را بدست آورده است و خواهان تحکیم بیشتری روابط دوجانبه ای خود با دهلی نو می باشد. شیر بهادر دیوبا نخست وزیر نپال حین سخنرانی در مراسمی برگزار شده دیروز در کاتماندو، بگرامی داشت 70 سال استقلال هند و برشمردن دست آوردهای عمده وی در ظرف 7 دهه گذشته ، این مطلب را بیان نمود. دیوبا گفت که او منتظر ملاقاتی با نارندرا مودی نخست وزیر هند در دهلی نو طی بازدید آتی وی از هند می باشد. خانم سوشما سوارج وزیر امور خارجه هند در این مراسم دست آوردهای هند در ظرف 70 سال استقلالش را بطور برجسته بیان نمود.