تیم هند در خاتمه روز اول سومین و آخرین مسابقه آزمایشی کریکت علیه میزبان سریلانکا دیروز در کندی توانست با از دست دادن 6 بازیکن خود 329 دوو را بدست آرد.

تیم هند در خاتمه روز اول سومین و آخرین مسابقه آزمایشی کریکت علیه میزبان سریلانکا دیروز در کندی توانست با از دست دادن 6 بازیکن خود 329 دوو را بدست آرد. ریدیمان ساها با 13 دوو و هاردک پاندیا با یک دوو به میدان برقرار ماندند. قبلاً تیم بازدید کننده برنده 2 مسابقه قبلی شده پیروزی سری را بنفع خود در آورده است.