مختار عباس نقوی وزیر مشاور در امور اقلیتی هند گفته است که سیاست جدید حج سال 2018 در ماه جاری اعلام خواهد شد.

مختار عباس نقوی وزیر مشاور در امور اقلیتی هند گفته است که سیاست جدید حج سال 2018 در ماه جاری اعلام خواهد شد. حین شرکتی در جلسه بازرسی حج 2017 و 22مین اردوگاه آشنایی با حج برگزار شده برای زایرین حج در ممبئی ، نقوی گفت که از سال آینده حج فقط بر حسب سیاست جدید برگزار خواهد شد. نقوی گفت که سیاست جدید حج دارای هدف شفاف تر و هموارتر ساختن روند حج می باشد. او گفت که بررسی گزینش اعزام حجاج از طریق مسیر دریایی نیز یک قسمت مهم سیاست جدید حج می باشد.