وانگ یانگ معاون نخست وزیر چین قرار است امروز جهت شرکت در مراسم روز استقلال پاکستان در 14 اوت وارد آنکشور شود.

وانگ یانگ معاون نخست وزیر چین قرار است امروز جهت شرکت در مراسم روز استقلال پاکستان در 14 اوت وارد آنکشور شود. مسئولین حاکی اند که وانگ به میمنت یک هیئت سطح عالی به یک بازدید دوروزه ای از پاکستان دیدن می کند. این بازدید بدستور شی چین پینگ رئیس جمهور چین بعنوان حسن نیت ویژه بعمل می آید. کینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در بیجینگ اعلام نمود که وانگ از پاکستان عازم نپال خواهد شد.