درگیری های خشونت بار میان راستگرایان نژاد پرستی و ضد تظاهرکنندگان طی راهپمیایی  در ایالت ویرجینیا ایالات متحده بروز کرده است.

درگیری های خشونت بار میان راستگرایان نژاد پرستی و ضد تظاهرکنندگان طی راهپمیایی در چارلستون ویلی در ایالت ویرجینیا ایالات متحده بروز کرده است که مقامات را برای اعلام وضع اضطراری مجبور ساخت. خشونتها جلوتر از راهپیمایی “اتحاد راستگران” نژادیه بروز کرد هنگامیکه آنها علیه برداشته شدن یک مجسمه ژنرال رابرت لی دست به اعتراضات زدند.

آنها شب جمعه هم در حالی که مشعل‌هایی به دست داشتند تظاهرات کردند. این افراد شعارهایی با مضمون برتری نژاد سفید سردادند و تعدادی از آنها هم به نمایش دادن “سلام نازی” پرداختند.

رابرت لی، در جنگ داخلی آمریکا در قرن نوزدهم فرمانده اصلی نیروهای جنوب بود. نیروهای جنوب طرفدار حفظ برده‌داری بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از طریق توئتر این خشونت را محکوم نموده تقاضای اتحاد کرده است.