رئیس جمهور ایالات متحده جهت اتخاذ هرنوع تدابیر برای متوقف ساختن تهدید هسته ای کره شمالی باهمتای فرانسوی خود گفتگو نمود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود گفت که ایالات متحده همراه با متحدانش آماده است تا اقدامات کلی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی را جهت متوقف ساختن تهدید هسته ای کره شمالی پیاده سازد. کاخ سفید مطلع ساخت که ترامپ و مکرون طی گفتگو تلفنی بر نیاز مقابله با اوضاع روبه رشد خطرناک ناشی از برخورد بی ثبات سازی و تشدیدی کره شمالی بحث و بررسی نمودند. گفتگو تلفنی با رئیس جمهور فرانسه چندین ساعت بعد از اینکه ترامپ با شی چین پینگ همتای چین خود انجام داد بعمل آمده است.