دست کم 15 نفر طی انفجاری کشته شدند وقتیکه یک کامیون ارتشی در استان ناآرام جنوب غربی بلوچستان در پاکستان مورد هدف قرار گرفت.

 

یک انفجار قدرتمند که یک کامیون ارتشی را هدف قرار داد منجر به کشته شدن دست کم 15 نفر شامل 8 سرباز و مجروح گشتن بیش از 22 تن دیگر گردید.  این حادثه در استان ناآرام جنوب غربی بلوچستان پاکستان رخ داد. 10سرباز نیز از میان افراد مجروح شده می باشند که سوار کامیون بودند. انفجار مهیبی در یک میدان پارکینگ در نزدیک ایستگاه اتوبوس پیشین رخ داد. این ناحیه در منطقه تحت امنیت شدید کویته واقع است. سرفراز بگتی وزیر امور کشور بلوچستان به اطلاع رسانه ها گفت که کامیون از سپه مرز مقدم  در این انفجار مورد هدف قرار گرفته شده است.