هفته در پالمان هند

 نویسنده: نیراندر نارایان دیو

مترجم: شمس شیروانی

نکات برجسته جریانات در پارلمان هند در هفته جاری شامل تغییر زمام امور در مجلس سنا یعنی راجیا سبا بوده است. حامد انصاری معاون رئیس جمهور پابرکاب راهی را برای جانشین خود و معاون جدید ریاست جمهوری و رئیس راجیاسبا یعنی ونکائیاه نایدو صاف ساخت.  او با تشویق پر سروصدایی در مجلس پذیرفته شد. نخست وزیر نارندرا مودی اورا طی یک سخنرانی مختصری مورد استقبال قرارداد و گفت که نایدو اولین معاون رئیس جمهور است که در هند استقلال یافته متولد شد و با تجربیات و سوابق فراوانی پارلمانی برخوردار است.

غلام نبی آزاد رهبر اپوزیسیون در مجلس سنا  گفت که نایدو یک شخص نو برای راجیا سبا نمی باشد. نایدو که یک عضو ورزیده پارلمانی می باشد بعد از بدست گرفتن زمام مجلس بزرگان بدنبال یادگرفتن سوگند وفاداری در 11 اوت از وکلا سپاسگزاری کرد و تعهد نمود که توقعات وکلا و کشور را برآودر سازد.

قبلاً معاون رئیس جمهور پابرکاب تمجیدها و ستایشهای فراوانی را بخاطر نقشش در اداره نمودن مجلس سنا و ابتکاراتی را که او بکمک کارکردگی بهترین راجیاسبا اتخاذ نمود بدست آورد. نخست وزیر مودی انصاری را برای سهم عمیق او به مجلس تشکر کرد و گفت که او ذاتاً از بینش و فراست انصاری راجع به کشورهای زیادی سود برده است.

درهفته جاری هردو ایوان پارلمان مباحثه مبسوطی را درقبال 75مین سالروز جنبش ترک هند انجام دادند. درلوک سبا، نخست وزیر تاکید ورزید که روحیه جنبش ترک هند و آن  5 سال از 1942 الی 1947 میلادی باید در قلبهای مردم بخاطر یک جنبش شبیه جهت تعمیر ملت در سالها میان 2017 و 2022 مجدداً بیدار شود . نخست وزیر گفت که در سال 1942 میلادی شعار مردم “می کنیم یا می میریم” بوده اما شعار ما باید اینک “می کنیم و بدست خواهیم آورد” باشد. مودی گفت که 5 سال آتی باید راجع به “تعهد بدست آوردن” باشد، که عزمی باشد که بتواند کشور را بسوی دست آوردها رهبری کند. ازمیان دیگران خانم سونیاگاندی ، رئیس حزب کنگره و رهبران احزاب متعدد دیگری نیز سخنرانی کردند. خانم سومیترا ماهاجان رئیس مجلس لوک سبا گفت که لزومی جهت سرآغاز ابتکاری دارد تا بتوان کشور و مردم را متحد ساخت طوریکه دوران جنبش ترک هند اقدام شده بود.

راجیاسبا از سوی ارون جایتلی وزیر دارایی مطلع ساخته شده که تروریسم بزرگترین چالش کشور می باشد. اول افراط گرایی جناح چپی و دوم تروریسم و خشونت ناشی از آنسوی مرز می باشد.

لوک سبا لایحه ای را بتصویب رساند که قانون مصوبه 1959 و لایحه های مربوطه متعلق به بانک استانی هند را لغو ساخته است. یعنی ادغام 5 بانک مربوطه با بانک استان هند بعمل می آید. سانتوش گانگوار وزیر مشاوردر امور مالی گفت که بعد از ادغام مذکور، بانک استان هند موسوم به اِس بی آی اینک وارد فهرست 50 بانک ارشد جهانی شده و با 45مین مقام برخوردار شده است. پارلمان نیز موافقت خود را به لایحه ای فراهم نموده که طبق آن بانک ذخیره هند مجاز به اقدامات علیه دارایی های غیر فعال در بخش بانکداری خواهد شد که از 800 هزار کرور روپیه تجاوز کرده است.

لوک سبا نیز طرح مبذول توجه در قبال اوضاع سیل در قسمت شمال شرق هند را بعهده گرفت که کیرن ریجیجو وزیر مشاور در امور کشور مطلع ساخت که نخست وزیر اخیراً یک بسته امدادی 2هزار کرور روپیه ای را برای منطقه شمال شرق اعلام کرده است.

نیز به اطلاع لوک سبا رسانیده شد که بخش منسوجات، بالعموم، از هردو مالیات گذاری کالاها و خدمات موسوم به جی اِس تی و یک سری از اصلاحات کارگری بعهده گرفته شده توسط دولت حسن استقبال کرده است چونکه اقدامات دولت منجر به بهبودی شایانی و جریان عظیم داخلی سرمایه گزاری خارجی  در آن بخش گردیده است. خانم سمیرتی ایرانی وزیر منسوجات طی جلسه سوال گذاری مطلع ساخت که یک سری از اقدامات اتخاذ شده توسط دولت در ظرف 3 سال گذشته نیز جهت متوجه ساختن بزرگترین سرمایه گزاری مستقیم خارجی در این بخش کمک کرده است.