دریک رویداد حریق در یک مدرسه مذهبی واقع در پایتخت مالیزی دست کم بیست و پنج نفر را کشته بجا گذاشته است.

دریک رویداد حریق که در اوایل روز پنجشنبه دریک مدرسه مذهبی واقع درکاولالمپور پایتخت مالیزی رخ داده، دست کم بیست و پنج نفر ازجمله دانشجویان کشته شدند. بقرار بیانیه ای ازسوی دپارتمان رفاه و آتش نشانی،اجساد هلاک شدگان به یک بیمارستان نزدیکی برده شده و تفصیلات دیگراین حادثه اکنون در دست نیست .