شورای امنیت سازمان ملل برسرخشونت در بخش راخین در میانمار اظهار نگرانی نموده است.

شورای امنیت سازمان ملل برسرخشونت در بخش راخین در میانمار اظهار نگرانی نموده است که در آنجا بیش از 380 هزار نفر مسلمانان روهینگیا مجبور به فرار به بنگلادش شده اند. طی بیانیه ای  شورای 15 نفری برسر گذارشات تشنج شدید دوران عملیات نیروهای امنیتی میانمار ، اظهار نگرانی نمودند . شورای امنیت خواستار اقدامات فوری برای خاتمه دادن خشونت دربخش راخین شده است تا وضع آرام و نظم وقانون برقرا شود و نیز از حقوق شهروندان تحفظ بعمل آید.  سفیر انگلیسی برای سازمان ملل ماتیو ریکوفت گفت که این برای اولین بار در ظرف نه سال گذشته می باشد که شورای امنیت برسر بیانیه ای راجع به میانمار توافق نموده است.