انوپام کیر که یک هنرپیشه معروف بوده است بعنوان رئیس جدید انستیتوی فیلم و تلویژیون هند در پونه منصوب شده است .

انوپام کیر که یک هنرپیشه معروف بوده است بعنوان رئیس جدید انستیتوی فیلم و تلویژیون هند در پونه منصوب شده است . وی جای نشین گاجندرچوهان خواهد بود. آقای کیر که در بیش از پنجاه فیلم کارهنر پیشگی را انجام داده یک برنده جوایز پادام شری و پادام بوشن برای سهمیه خود در زمینه هنر و سینما می بوده است. این ستاره فیلمی بسیاری از جوایز ملی و بین المللی از جمله  جایزه فیلم فیئر را پنج بار نصیب خود ساخته است. قبلاً وی  بعنوان رئیس هیئت مرکزی صدور گواهینامه فیلم  کار می کرد. وی مدیر دبستان ملی درام و یک دانشجوی قبلی آن دبستان می بوده است.