درترکیه درنتیجه انفجاری در کارخانه نفتی در ازمیر دست کم 4 نفر کشته و دو نفر دیگرزخمی شدند.

درترکیه درنتیجه انفجاری در کارخانه نفتی در ازمیر دست کم 4 نفر کشته و دو نفر دیگرزخمی شدند. آژانس خبری دولتی انادولو گفته است که این انفجار دیروز در دوران کار تعمیری یک تانک در کارخانه تصفیه نفتی توپراس صورت  گرفت. آقای باریام ایلماز استاندار بخش الیاغا در استان ازمیر در غرب ترکیه اظهار داشت که این انفجار در دوران کار بر یک تانک گاز نفتی صورت گرفت که از زمان طولانی از کاررفته بود. نامبرده بتایید رساند که این انفجار یک حادثه ناشی از فشارگاز در دیگ بخار بود. آتشی در محل صورت نگرفت و کار تولیدی ادامه داشت.