ارتشهای هند و سریلانکا تمرینات مشترکی سیزده روزه ای در پونه را فردا شروع می کنند.

ارتشهای هند وسریلانکا تمرینات مشترکی سیزده روزه ای در پونه را از فردا شروع می کنند که هدفش افزایش صلاحیت داخلی در عملیات ضد  تروریستی می باشد.  این تمرینات بنام میترا شکتی دوهزا هفده، پنجمین دوره تمرینات مشترکی بین ارتشهای دو کشورخواهدبود. سری تمرینات میترا شکتی یک اقدام عملیات دفاعی کلیدی بین دو کشور از سال 2013 می باشد. چهارمین دوره تمرینات درسال گذشته درسریلانکا بعمل آمده بود.