روابط بین هند و جامائیکا : یک پدیده جدید

نویسنده: وینیت واهی

مترجم:عارف حسن کاظمی

امید می رود که بازدید خانم کامینه جانسن اسمیت وزیر امورخارجه وتجارت خارجی کشورجزیرۀ جامایئکا که در دریای کارائیب موقعیت دارد، به روابط دوجانبه ای بین دو کشور سوق خواهد بخشید. این بازدید درتوسعه روابط تجاری دوجانبه ای کمک خواهد کرد . این اولین بازدید وزیرخارجه جامائیکا از هند می باشد که همزمان با برگزاری پنجمین شورومشورتهای  وزارت خارجی بین دهلی نو و کنگستون صورت می گیرد. هند به روابط نزدیکی با جامایئکا را اهمیت زیادی می دهد و همین واقعیت از بازدید وزیرخارجه ژنرال  بازنشسته دکتر وی کِ سینگ درمدت دو سال گذشته از کینگستون هویدا است.

خانم اسمیت با خانم سوشما سواراج وزیر امورخارجه هند ملاقات و گفتگوکرد. هردورهبر جنبه های مختلف روابط دوجانبه ای و مسایل بنفع متقابلی منطقه ای وجهانی را موردبررسی قرار دادند. آنها بر توسعه همکاری نزدیکی درزمینه های تجارت ، سرمایه گذاری ، بهداشت، اعتمادسازی ، کشاورزی و  فرهنگ و توریسم تاکید ورزیدند.  وزیرجامائیکا راجع به اعطای داروهای بالغ بر 15 هزار میلیون دلار آمریکایی  و یک اعانه بیست هزارمیلیون دلار آمریکایی هندی برای کشورهای تحت تاثیر زشت طوفان هاروی ابراز سپاس گذاری کرد. وزیر جامائیکا با آقای کِ جِ الفانس معاون وزیر برای توریسم هم ملاقات و گفتگوکرد . وی با جِ پی ندا وزیر امور رفاه خانگی هم ملاقات کرد و همکاری در زمینه های توریسم و بهداشت تبادل نظر کرد. نامبرده با فدراسیون اتاق هندی برای تجارت و صنعت هم ملاقات کرد. آن خانم باشرکتهای برجسته تکنالوژی فناوری اطلاعت هندی در ممبای هم ملاقات و گفتگو کرد. روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه ای میان هند و جامایئکا به علت اندازه کوتاهی اقتصاد و دوری از هند در مضیقه می باشد. معهذا ترتیبات تجاری ارجحیتی با کارایئب در حال رشد می باشد. یک خط اعتبار بالغ بر 7.5 میلیون دلار آمریکایی برای واردات تلمبه آب در سال 2001 توسط هند پیشنهاد شده بود درحالیکه دهلی نو یک مرکز اطلاعات فناوری در جامائیکا در سال 2009 احداث می نماید. یک کمک مالی بیست میلیون دلار آمریکایی در شکل داروها و تجهیزات پزشکی برای قربانیان طوفان هاروی توسط حکومت هند به آن جزیره در سال 2004 بعنوان یک کمک بشری داده شده بود. یک یادداشت تفاهم در مارس سال 2014 فی مابین هند و جامائیکا برای تهیه 2.1 میلیون دلار آمریکایی برای تنصیب برقهای طوفانی در پارک سبینا بامضا رسیده بود.

درحالیکه تجارت در سالهای اخیر بالا رفته است اما این قدر کافی نیست. آمار ارایه می دهد که در سال 2016-17 صادرات به جامائیکا حدود 43.44 میلیون دلار آمریکایی بود. تجارت مجموعی بر 44.61 دلار آمریکایی بالغ بود و میزان تجارت بالغ بر 44.27 میلیون دلار آمریکایی بود. معهذا سال جاری از آوریل تا ژوئن شاهد صادرات 11.27 میلیون دلار هندی به جاماییکا و واردات 2.92 میلیون دلار آمریکایی بوده است درحالیکه تجارت مجموعی بالغ بر 14.19  میلیون دلار آمریکایی و میزان بالغ بر 8.35 میلیون دلار آمریکایی می بوده است.

اقلام بزرگ صادرات هندی به جامائیکا عبارت اند از تولیدات دارویی، قطعات یدکی موتوری، سوختهای معدنی  ونفتهای معدنی ، مسنوجات پنبه، ماشینهای صنعتی و تولیدات پلاستیکی ، سنگهای پرارزشی و زیورآلات مصنوعی . درحالیکه واردات هندی از آن کشور عبارت اند از نوشیدنیها، شیمیهای  ارگانیک، اسکراب فولاد و تولیدات مختلف دیگری.

هند از زمانهای قدیم دارای روابط صمیمی با کشورهای جزیره کارائیب می بوده است. بخاطر اینکه هند یک جمعیت بزرگ هندیان درجامائیکا ، ترینیداد، توباگو، گویانا و سورینام را دارد روابط میان آنها خیلی قدیمی است. بعلاوه دوستی متقابلی برای کریکت، کشورهای کارائیب را خیلی مقبول در هند ساخته است. جامائیکا یک جامعه بزرگی باحدود هفتاد هزار نفر از هندیان را دارد که نیاکانش از هند آنجا رفته بودند و آنها یک جمعیت سه در صد جامایئکا را تشکیل می دهند. در واقع هرسال دهمین ماه مه بعنوان روز ارث هندی در جامائیکا برگزار می گردد .  تجارت آزاد از گمرک در دست جامعه هند و جامایئکایی می باشد که از زیورآلات ، تجهیزات الکترونیکی و اقلام بازار خانگی متشکل است.