درفتبال،از زمان سال 1958 ایتالیا برای اولین بارنتوانست به جام جهانی فیفا پیوست.

درفتبال،از زمان سال 1958 ایتالیا برای اولین بارنتوانست به جام جهانی فیفا پیوست. معنی این شکست این است که ایتالیا فقط برای دومین باردرتاریخچۀ خود درمسابقه حضورنخواهد داشت. آنها ازشرکت درمسابقات افتتاحی درسال1930 تمایل خود را ابرازنداشتند. اکنون ایتالیا به هلند، آمریکا، شیلی،غنا، ساحل عاج، کیمرون و لیست ملل بزرگی شریک خواهد شد که نتوانسته اند درمسابقاتی شرکت کنند که درماه ژوئن سال آینده درروسیه برگزارخواهد شد. با این موفقیت سوئید از سال 2006 برای اولین بار به جام جهانی رسیده است.