آنتونیو گوترش از شناخت رسمی به اورشلیم گفت که شهرمقدس یک مسئله موقعیت نهایی است که باید ازطریق مذاکرات حل و فصل گردد.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل که صدای مخالفت برجسته و جهانی علیه تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده از شناخت رسمی به اورشلیم بعنوان پایتخت اسرائیل می باشد گفت که شهرمقدس یک مسئله موقعیت نهایی است که باید ازطریق مذاکرات حل و فصل گردد. حین گفتگویی با خبرنگاران درمقرسازمان ملل در نیویورک گوترش گفت که او مداوماً علیه هرنوع اقدامات یک جانبه حرف زده که باعث منع امکانات صلح برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها گردد.