مجلس نمایندگان ایالات متحده طی تصویب قطعنامه ای، ” نسل کشی” مسلمانان روهینگیا در استان راخین میانمار را محکوم نمود.

مجلس نمایندگان ایالات متحده طی تصویب قطعنامه ای، ” نسل کشی” مسلمانان روهنیگیاها را محکوم نموده تقاضای ازسرگیری فوری دسترسی بشردوستانه به ایالت راخین کرده است. ناآرامی منجربه فرار بیش از 400 هزار نفر روهینگیای مسلمان به بنگلادش گردیده است. مجلس نمایندگان از رهبری میانمار خواست که حملات علیه اقلیتها در استان شمالی راخین را خاتمه دهند. ستنی هویر نماینده مجلس از دموکراتها طی بیانیه ای گفت که تعهد رهبران برمایی جهت احیای دموکراسی ازطریق احترام شان نسبت به حقوق انفرادی و آزادی به تمام مردم علی الرغم عقیده و نژاد شان داوری خواهد شد. قطعنامه معرفی شده از سود دو وکیل کنگره بنام جوی کراولی و الیوت انگل اقدامات شنیع  ارتش و نیروهای امنیتی را محکوم نموده خواهان متوقف سازی بلا فاصله خشونت گردیده است. وی نیز از آنگ سان سوچی خواست که رهبری اخلاقی خود را بکار بگذارد.