دونالد ترامپ اورشلیم را بعنوان پایتخت اسرائیل برسمیت شناخت وسفارت ایالات متحده را منتقل می سازد؛ رهبران  جهانی تصمیم وی را محکوم نمودند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اورشلیم را بعنوان پایتخت اسرائیل برسمیت شناخته است. او نیزجهت آغازروند انتقال سفارت ایالات متحده از تل اویو به آن شهرمقدس دستور داده است. این اقدام سیاست چندین دهه قبلی ایالات متحده و بین المللی درقبال شهر مقدس را معکوس ساخته که اغلب رهبران عرب هشدادر دادند که می تواند باعث دگرگونی شدیدی درخاور میانه گردد که از قبل پراغتشاش بوده است. پریزیدنت ترامپ طی پخش خطاب زنده تلویژیونی خود از کاخ سفید گفت که آن تصمیم مذکور با تاخیرزیادی اتخاذ شده است. او نیز به وزارت خارجه دستور داد که روند ساختن سفارتخانه ایالات متحده دراورشلیم را بلا فاصله آغازکند. ترامپ بطورهمزمان برتعهد خود جهت تسویه مسئله دوکشور برسراختلاف اسرائیل و فلسطین تاکید ورزید. رهبران جهانی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهورایالات متحده برای شناخت  رسمی به اورشلسم بعنوان پایتخت اسرائیل را محکوم نموده اند. آنها هشدار نمودند که اقدام مذکور می تواند باعث بروزخشونتهای تازه ای و محو هرنوع تسویه اختلافات اسرایئلی و فلسطینی گردد.