دومین مسابقۀ آزمایشی کریکت مابین آفریقای جنوبی و هند در سوپر اسپورت پارک در سنچورین گشایش خواهد یافت.

دومین مسابقۀ آزمایشی کریکت مابین آفریقای جنوبی و هند در سوپر اسپورت پارک در سنچورین گشایش خواهد یافت. این مسابقه درساعت یک و نیم بعد از ظهر شروع خواهد شد. پس از باختن اولین مسابقه آزمایشی با 72 دو تیم نمرۀ اول هند در دومین مسابقه علیه تیم مسلط آفریقای جنوبی که پس از بازی با شکوه در کپ تاون اعتماد زیادی دارد مقابله خواهد کرد. آفریقای جنوبی هم اکنون سبقت یک در مقابل صفر درسری سه مسابقه داشته است. معهذا پس از پائین آمدن با یک در مقابل صفر درسری سه مسابقه آزمایشی هند منتظر پیروزی این مسابقه برای برقرار ماندن در جستجوی یک پیروزی سری خواهد بود. آل اندیا رادیو یک گذارش مستقیم را راجع به مسابقه به زبان هندی و انگلیسی پخش خواهد کرد.