دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافقت می کند روی ایران تحریمات هسته ای را دوباره تحمیل نکند.


دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است با برقرار نگهداشتن قرار داد هسته ای برجستۀ سال 2015 میلادی تحریمات را بر ایران تحمیل نکند حتی از اینکه حکومتش یک دورۀ دیگر تحریمات سرسخت روی چهارده فرد و موسسۀ جمهوریه اسلامی را اعلام کرد. طی یک آگاهی پس منظره ای مقامات ارشد حکومت گفتند این چشم پوشی ترامپ بر ایران که تحریمات آن کشور درسال 2015 میلادی تحت قرارداد هسته ای مهم مابین جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی لغو شده بود می باشد. قرارداد هسته ای مابین ایران و شش قدرت جهانی یعنی آمریکا ، انگلیس، روسیه، فرانسه، چین و آلمان از ایران تقاضا می کند که هیچ  فعالیت را مربوط به موشکهای بالاستیک برای انجام سلاحهای هسته ای از جمله پرتابها با استعمال این چنین تکنولوژی موشک بالاستیک اختصاص داده شده بعمل نیاورد. بعوض آن ایران مجاز خواهد شد همۀ تحریمات اقتصادی مربوط به هسته ای ، آزاد سازی  دهه ها میلیارد دلاردرآمدات نفت و داراییهای منجمد لغو نماید.