بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بمنظور انجام یک بازدید شش روزه از هند فردا عازم دهلی نو می گردد؛ هدف این دو کشور توسعه روابط بیشتری در یک عدۀ زمینه های مهم می باشد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بمنظور انجام یک بازدید شش روزه از هند فردا عازم دهلی نو می گردد. هدف این دو کشور توسعه روابط بیشتری از جمله دفاع و تجارت گذشته از مذاکره راجع به مناسبات اسرائیل و فلسطین در یک عدۀ زمینه های مهم می باشد. وزارت امور خارجه گفت، نخست وزیر نارندرا مودی با نتانیاهو در روز دوشنبه مذاکراتی را انجام خواهد داد و زمینه های جدید همکاری را جهت عمیق سازی مناسبات خیلی خیلی ویژه مورد پیگردی قرار خواهد داد. قبل از بازدید نخست وزیر اسرائیل دانیال کارمن سفیر اسرائیل گفت بازدید نتانیاهو از هند یک رویداد مهم درمراسم بیست و پنج سال شراکت فزاینده مابین هند و اسرائیل می باشد.