پنجمین مسابقۀ کریکت بین المللی یک روزه مابین هند و آفریقای جنوبی امروز در پورت الیزابت صورت خواهد گرفت.

پنجمین مسابقۀ کریکت بین المللی یک روزه مابین هند و آفریقای جنوبی امروز در پورت الیزابت صورت خواهد گرفت. هند در سری شش مسابقه با سه بر یک سبقت دارد. هند برندۀ اولین مسابقه با شش ویکت در دربن، دومین مسابقه در سنچورین و سومین مسابقه در کپ تاون با 124 دو شده درحالیکه تیم میزبانان برندۀ چهارمین مسابقه با 5 ویکت در ژوهانسبورگ شده.