در آفریقای جنوبی احزاب مخالف خواستار یک انتخابات بزودی شده اند.

در آفریقای جنوبی احزاب مخالف خواستار یک انتخابات بزودی شده اند چون حزب حاکمۀ کنگره ملی آفریقا دچار یک اختلافات دستگاه رهبری مابین پریزیدنت جاکوب زوما و نایبش سیریل رامافوسا می باشد. رهبر حزب ائتلاف دموکراتیک موموسی مائیمانه درحین گفتگو با احزاب مخالف متعدد در ژوهانسبورگ به خبرنگاران گفت که بن بست توسعه یافته یک بحران سیاسی برای کشوربوده و خواستار یک رای عدم اعتماد فوری پارلمانی برای از کار برکناری زوما گردیده. ضمناً کمیتۀ اجرایی کنگره ملی آفریقا دیروز یک جلسۀ ویژه ای را تشکیل داد و ممکن است زوما را از کار برکنار نماید اما زوما که از دادن استعفا انکار ورزیده تحت هیچ تعهد قانونی قرار ندارد که از این دستور اطاعت نماید. زوما از زمانیکه مقامات ارشد کنگره ملی آفریقا در روز چهارم فوریه خواستار استعفی از او شده ، علناً اظهار نظر ننموده است.