بنگلادش برای شامل نمودن سازمان ملل در روند جنجال برانگیز مراجعت مهاجرین روهینگیا به میانمار قراردادی را بامضا رسانده است.

بنگلادش برای شامل نمودن سازمان ملل در روند جنجال برانگیز مراجعت مهاجرین روهینگیا به میانمار قراردادی را بامضا رسانده است. شهریار عالم نایب وزیر امورخارجه آن کشور گفت که دولت آژانس آوارگان سازمان ملل را شامل این روند می نماید تا این را نمی توان متهم به برگشت هیچکس از اقلیت مسلمان بی وطن برعلیه ارادۀ شان نمود. او گفت که از مهاجرین خواسته خواهد شد که فورمهای استرداد را به حضور مقامات سازمان ملل پرنمایند. بنگلادش در اواخر سال گذشته با میانمار برای استرداد تقریباً هفت صد هزار روهینگیا که پس از سرکوبی نظامی وحشیانۀ ارتش در ماه اوت عبور مرز نموده بودند، قراردادی را بامضا رسانده بود.