مائیک پنس نایب رئیس جمهور آمریکا اشاره ای نموده است که آمریکا برای مذاکرات بدون قید و شرط با کره شمالی ذهن کشاده را دارد.

ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی دربارۀ شرایطی برای تعامل دیپلماتیکی بیشتر با کره شمالی موافقت نموده اند. مائیک پنس نایب رئیس جمهور آمریکا گفت که این سرانجام ممکن است منجر به مذاکرات مستقیم بدون قید و شرط با واشنگتن بشود. او درضمن گفتگو با واشنگنتن پست درحین مراجعت از بازیهای المپیک زمستانی در کره جنوبی گفت که هیئت حاکمۀ ترامپ اقدامات فشار حد اکثربرعلیه پیونگ یونگ را نگه خواهد داشت اما درعین حال برای مذاکرات ممکنه ذهن کشاده را خواهد داشت. امکانات مذاکرات پس از تنش چندین ماه مابین پیونگ یونگ، سئول و واشننگتن برسر پیگیری سلاحهای هسته ای کره شمالی بوجود آمده. رکس تیلرسون وزیر امورخارجه آمریکا گفت که سنجش این امرخیلی قبل از وقت می باشد که آیا تحولات اخیر مظهر آغاز یک روند دیپلماتیکی است.