بازدید موفقیت آمیزنخست وزیرهند ازخلیج

نویسنده: پادام سینگ

مترجم: محمودعالم ملک

از زمانیکه نخست وزیرنارندرا مودی زمام امور را بعهده گرفت پویای هند باشرق میانه دچار یک تغییربزرگ گردیده است. درچهارسال گذشته پیوندها به سطح استزاتژیک رسیده است. بازدید سه ملتی نخست وزیر مودی از فلسطین، امارات متحده عربی و عمان توسعه هند را به یکی از مهمترین مناطق جهانی مستحکم ساخته است. پس ازتکمیل یک بازدید موفقیت آمیز از فلسطین مودی ازابوظبی ودوبی دیدن کرد. در دوبی نخست وزیر درششمین کنفرانس سران دولت جهانی مهمان افتخاری بود جائیکه وی خطابه کلیدی را راجع به فناوری و عمران ایراد کرد.

نخست وزیرمودی با شیخ خلیفه بن زاید النهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی و حکمران ابوظبی و ولیعهد شیخ محمد بن زاید النهیان مذاکراتی را انجام داد. وی همچنین با محمد بن راشد المکتوم امیرامارات متحده عربی ملاقات کرد.

مابین طرفین مذاکرات سطح نمایندگی بعمل آمد. مهم ترین قرارداد یکتا راجع به مناسبات انرژی هند با امارات متحده عربی بود. یک کنسرسیوم شرکتهای هندی برهبری شرکت محدود ویدش کمیسیون نفت و گاز طبیعی از جمله شرکت نفت هندی و بی پی آراِل امضا گردید. یک یادداشت تفاهم راجع به نیروی کار نیز مابین هند و امارات متحده عربی بامضا رسید. امارات یک مرکز 3.3 میلیون کارگر هندی است . یادداشت تفاهم مابین وزرات راه آهن و بخش هیئت ترابری و خیابان فدرال امارات متحده عربی برای مطالعات امکان پذیر مربوط به راه آهن مرتبط گردید.

مودی گفت که وی این را بعنوان یک بازدید از کشورهمجوار دریایی توسعه یافته و ارجحیت مهم در مناسبات خارجی ما از لحاظ مشغولیت با کشورهای خلیج  مشاهده کرد. وزارت امورخارجه هند طی بیانیه گفت که هند دارای یک شراکت کثیرالجنبه ای با امارات می باشد. در این شراکت ما ستونهای تازه را شامل می کنیم. هند ستون اقتصادی را شامل می کند و آن دستورکاردولت متبوعش بوده است هنگامیکه این با جهان عرب و با خلیج بالعموم سروکاری داشت. نخست وزیرهند از دولت و حکمران ابوظبی برای فراهمی اراضی برای بنای ساختمان یک معبد هندو در امارات ابراز تشکر نمود.

درآخرین مرحلۀ بازدید نخست وزیرمودی بنا به دعوت سلطان قابوس بن سعید از مسقط دیدن کرد. سلطان و نخست وزیر هند نظراتی را راجع به مسایل دوجانبۀ منطقه ای و جهانی نفع مشترک رد و بدل کردند. مباحثات دریک محیط صمیمی و دوستی بعمل آمد. طرفین تاکید نمودند که هند وعمان بعنوان کشورهای همجوار دریایی درسراسر اقیانوس هند و دریایی عرب برخوردارازمناسبات تاریخی نزدیک و ریشه عمیق گردیده اند. آنها اظهارنظرکردند که مناسبات دوجانبه نزدیک تاریخی شامل تبادلات فرهنگی و تجارت دریایی مرتعش به شراکت استراتژیک مبنی بر اعتماد و احترام متقابل توسعه یافته است.

طرفین برسروضع موجودۀ مناسبات دوجانبه بخصوص همکاری دفاعی و امنیت بزرگ اظهار اطمینان نمودند و برای توسعه بیشتری همکاری شان به زمینه های جدید نفع متقابل از جمله چیزهای دیگر، فضا، امنیت سائبر، امنیت انرژی، انرژی قابل تجدید و امنیت خواربار وغیره موافقت کردند تا اینکه شراکت استراتژیک به یک سطح عالیتربرده شود. طرفین از امضای چندین قرارداد با هشت یادداشت تفاهم دردوران بازدید و مستحکم سازی و توسعه بیشتری همکاری دوجانبۀ مداوم مابین دو کشور حسن استقبال نمودند.

هند و عمان نظراتی را راجع به مسایل منطقه ای و بین المللی نفع مشترک از جمله وضع امنیت در آسیای غربی ، شرق میانه و آُسیای جنوبی رد و بدل کردند. مباحثات سازنده و سودمند دو کشور را برای فهماندن بهتر و تمجید نگرانیهایی و دورنماهای دیگر، شناسایی اتصال درونی نزدیک استواری و امنیت منطقۀ خلیج با شبه قارۀ هندی قادرساخت.

طرفین از تهدید مشترک ناشی از تروریسم به صلح وامنیت تصدیق و تائید نمودند و برای ادامه دادن کار باهمی دوجانبه منطقه ای و جهانی برای مقابله با این تهدید موافقت کردند. آنها تقبیح سخت تروریسم را در همۀ شکلهای آن تکرار نمودند و اعلام کردند که نمی توان هیچ توجیه ای برای کسی فعالیت تروریسم در کسی جا وجود داشت.

بازدید نخست وزیر از خلیج یک جنب و جوش تازه را به مناسبات دوجانبه ای محکم قبلی افزوده است.