تصوف در شعر امیر خسرو دهلوی

amir-khusrao1 (1)

بقلم: پروفسور شاه حسین