دریک سقوط هواپیما درنپال 49 نفرکشته و 22 نفرمجروح شدند.

تلفات جانی درسقوط هواپیمای نپال بمیزان 49 نفررسیده است . یک هواپیمای حامل 71 سرنشین واعضای  خدمه دیروزهنگام فرونشینی درفرودگاه کاتماندوی نپال سقوط کرد. نجات دهندگان اجساد کشته شدگان را ازآوار سوخته شدۀ هواپیمای تحت مدیریت خطوط هواپیمای یواِس –بنگلای بنگادش پس ازفرونشانی حریق بیرون کشیدند. پروازشمارۀ بی اِس 211 درحین فرو نشینی دربعد ازظهرنوسان نموده. یک شخص بازمانده که موفق شکستن پنجرۀ هواپیما شده حاکیست که این هواپیما شدیداً تکان خورده و بدنبال آن انفجاری روی داد.