تیم زنان استرالیایی هند را درمسابقه بین المللی یک روزۀ بازی کریکت سری سه مسابقه ای دیروز با هشت ویکت دروادودرا شکست داد.

تیم زنان استرالیایی هند را درمسابقه بین المللی یک روزۀ بازی کریکت سری سه مسابقه ای دیروز با هشت ویکت دروادودرا شکست داد. هند با توپ زنی اول، هدف پیروزی 201 دو را تعیین نموده بود. تیم بازی کننده فقط به خسارت دو ویکت این هدف را بدست آورد. نیکول بلتان که یک صد دو را ساخته، بعنوان قهرمان این مسابقه اعلام شد. این سری ، جزوقهرمانی شورای کریکت بین المللی است که هند درآن قبلاً آفریقای جنوبی را شکست داده بود.