آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند گفته است که اوبرسرخسارت جانی بعلت سقوط هواپیما درکاتماندونگران وغمگین است.

آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند گفته است که اوبرسرخسارت جانی بعلت سقوط هواپیما درکاتماندونگران وغمگین است. او اظهارداشت که تفکرو اندیشه اش با خانواده های هلاک شدگان است و برای بازیابی بزودی مجروحین این حادثه دعا می کند.