ایالات متحده به خانواده های هلاک شدگان درسقوط یک هواپیما درفرودگاه بین المللی تریبو وان کاتماندو اظهارتسلیت جدی نموده است.

ایالات متحده به خانواده های هلاک شدگان درسقوط یک هواپیما درفرودگاه بین المللی تریبو وان کاتماندو اظهارتسلیت جدی نموده است. یک سخنگوی وزارت امورخاجه ایالات متحده آمریکا گفت که آنها هیچ اطلاعی درباره هیچکدام درخواستی برای کمک آمریکایی ندارند. سرتیپ کل گوکل باندرای سخنگوی ارتش نپال گفت که پنجاه نفردراین رویداد سقوط یک هواپیما درکاتماندو به هلاکت رسیده اند