پرده های 21مین بازیهای مشترک المنافع که درگولد کوست استرالیا برگزار شد دیشب بدنبال مراسم رنگارنگ خاتمه یافت.

پرده های 21مین بازیهای مشترک المنافع که درگولد کوست استرالیا برگزار شد دیشب بدنبال مراسم رنگارنگ خاتمه یافت. طی آن میری کوم مشت باز حماسه ای هند با بلند کردن پرچم ملی ازهیئت هندی رهبری نمود. رقابت جویان هندی مبارزات خود را دررویداد 11 روزه با بدست آوردن سومین مقام با کسب 66 مدال شامل 26 طلایی ، 20 نقره ای و 20 برنزی به اتمام رساندند. استرالیا با کسب 198 مدال مقام نخست و بریتانیا با 136 مدال مقام دوم را کسب نمودند.