ارتش اسرائیل به منهدم ساختن یک  تونل حمله غزه که توسط شورشیان حماس ساخته شد و درداخل خاک اسرائیل منتهی می شد ادعا نموده است.

ارتش اسرائیل حاکست که وی یک تونل حلمه غزه را که توسط شورشیان حماس ساخته شده بود ودرداخل خاک اسرائیل منتهی می شد نابود ساخته است. سرهنگ دوم جاناتان کنریکوس یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که یک تونل جدید حماس متصل با یک شبکه درنوارشمال غزه که درنزدیک جامعه اسرائیلی ناهال اوز وارد می شد حفاری شده بود. این پنجمین نوع تونل حماس می باشد که اسرائیل دوران 5 ماه آنها را منهدم ساخته است. سخنگو گفت که این تونل درهمجواری محل اخیراعتراضات دست جمعی بوده که طبق اسرائیل حماس آنرا بعنوان پوششی برای حملات بکارمی برد. طی 2 هفته اعتراضات 28 نفرفلسطینی کشته شدند و بیش از 1500 نفرمجروح گشته اند.